Ponedeljak19 Februar 2018

Eduakcija za savetovanje | O.L.I. centar

Edukacija za savetnike

AKREDITACIJA I CERTIFIKATI:

Edukacija za O.L.I.psihološke savetnike je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog certifikata akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i do certifikata EAC (Evropska Asocijacija Savetnika).

TRAJANJE:

Edukacija je podeljena na 4 nivoa: Uvodni-16 časova, Bazični 80, Napredni-160 i Profesionalni-224. Kompletna edukacija traje 480 časova. Za svaki nivo edukacije dobija se poseban certifikat. Nakon kompletirane edukacije kandidati stiču status O.L.I. savetnika na superviziji. Za dobijanje nacionalnog certifikata akreditovanog savetnika potrebo je da kandidat ima, pored završene edukacije, i 450 sati rada sa klijentima (pod supervizijom). Kompletna edukacija traje oko 3,5 godina. Odvija se jednom nedeljno (nekim radnim danom, po dogovoru sa grupom) u predvečernjim časovima (17-20 ili 19-22h), ili u vikend grupama, zavisno od toga kakav raspored odgovara većini članova grupe.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti tih fakulteta (psihologija, medicina, pedagodija, andragogija, defektologija, sociologija...). Za dobijanje nacionalnog certifikata potrebno je da kandidat ima diplomu o završenom fakultetu.

VELIČINA GRUPE:

radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

NAČIN RADA:

Edukacija je fokusirana na sticanje praktičnih veština savetničkog rada sa ljudima, ali i na poznavanje neophodnih teorijskih koncepata i znanja potrebnih za dubinsko razumevanje problema klijenata i metoda promene. Edukacija se odvija kroz predavanja, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, radionice, supervizije rada sa klijentima. U oviru programa edukacije edukanti dobijaju i znanja i veštine iz drugih terapijskih pravaca (psihoanalize, geštalta, transakcione analize, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T.a, NLP-ja, fokusiranja...) kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje obrađujemo u O.L.I. metodu.

CENA: 

cena jednog časa (45 min.) je 5 eura. Mesečna obaveza je 80 eura.

LOKACIJA:

Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci...

EDUKATORI:

Nebojša Jovanović, osnivač O.L.I. metoda i O.L.I. tim koji možete videti na stranici „O nama“.

NASTAVAK EDUKACIJE ZA STATUS PSIHOTERAPEUTA:

nakon edukacije za savetnika kandidati mogu nastaviti edukaciju za psihoterapeuta. Na broj sati edukacije za savetnika nastavlja se kurs-edukacija (od 480 do 700 časova-još 220) za psihoterapeute. Pored povećanog broja sati edukacije (do 700), za sticanje certifikata psihoterapeuta potrebno je i da kandidat ima 250 sati ličnog rada u ulozi klijenta kod certifikovanog psihoterapeuta, i 500 sati rada sa klijentima pod supervizijom (još 50, pored 450 sati koje je imao za status savetnika). Sa certifikatom o završenoj edukaciji za psihoterapeuta i potvrdom mentora o superviziranoj praksi, kandidat može dobiti nacionalni certifikat za psihoterapiju od UPSKS.

PROGRAM EDUKACIJE ZA SAVETNIKE MOŽETE POGLEDATI OVDE

Napomena:

kandidati koji dobiju nacionalni certifikat savetnika mogu dobiti i certifikat iz koučinga uz dokaz o superviziranoj praksi iz oblasti koučinga, individualnog koučing rada ili držanja koučing radionica.

Izdanja

Newsletter

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama...

RSSFacebookTwitter

Текстиль для дома, Вышивка, Фурнитура, Ткани
автоновинки